placeholder

Kształtujemy postawę

Kompleksowy program rozwoju kompetencji coachingowych lidera

placeholder

LEADERSHIP COACHING

DLA KOGO?

Przywództwo osobiste – jaki wpływ wywierasz na innych jako lider

Zjazd wprowadza w tematykę coachingu w organizacji. Prezentuje autorski model kompetencji coachingowych lidera w przywództwie systmowym. Jest zaproszeniem do coachingowej autorefleksji nad osobistym typem przywództwa poprzedzonej rzetelną diagnozą psychometryczną w obszarze osobistego stylu i kompetencji przywódczych, marki własnej lidera, automotywacji i efektywności.

Uczestnicy mają możliwość doświadczyć na sobie procesu coachingu grupowego. Moduł w praktyczny sposób, na licznych przykładach opartych o własną praktykę zawodową prowadzących, pokazuje także jak budować kulturę coachingową w organizacji.

Program ramowy
 • Model Rozwoju Kompetencji Coachingowych Lidera
 • Budowanie i wyznaczniki kultury coachingowej w organizacji
 • Niezbędne warunki do pracy coachingowej w organizacji
 • Filary kultury coachingowej
 • Korzyści z coachingowego stylu zarządzania w organizacji
 • Coaching a inne metody rozwoju
 • Podstawowe kompetencje coachingowe menedżera i lidera
 • Pojęcie przywództwa osobistego i przywództwa coachingowego
 • Coachingowy styl zarządzania – kiedy i jak stosować w praktyce
 • Rola postawy w pracy menedżera-coacha (JA OK – TY OK)
 • 5 wymiarów przywództwa – wyzwania i budowanie autorytetu lidera
 • Pojęcie przywództwa osobistego i przywództwa coachingowego
 • Model GROW – jako podstawowe narzędzie w pracy coachingowej
 • Styl Myślenia FRIS – a styl pracy coacha
Korzyści
 • Odkryjesz coaching jako skuteczny styl zarządzania i przywództwa dla menedżera i lidera
 • Poznasz niezbędne warunki do budowania kultury coachingowej w Twojej firmie i korzyści z tym związane
 • Będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje coachingowe w pracy menedżera i lidera
 • Poznasz skuteczne sposoby budowania zaangażowania pracowników na rzecz realizacji celów firmy
 • Poznasz swój styl myślenia i działania lidera oraz doświadczysz, jak wpływasz dzięki niemu na innych w swoim otoczeniu
Teleklasa nr 1

Spotkanie wirtualne on-line poświęcone omówieniu zasad zarządzania procesem coachingu w organizacji. Poruszane są kluczowe tematy związane z tym obszarem: ustalanie celów, kontraktowanie, specyfika relacji trójstronnej, efektywność.

Przywództwo relacyjne – coaching jako metoda pracy w relacji indywidualnej lidera z pracownikiem

Zjazd wprowadza w tajniki sztuki coachingu, pokazując szczególne zastosowanie tej metody w pracy menedżera i lidera. Podczas szkolenia uczestnicy doświadczają coachingu, ćwicząc podstawowe umiejętności coacha oraz ucząc się zastosowania narzędzi coachingowych w codziennej pracy z pracownikami. Moduł łączy rozwój umiejętności coachingowych przywódcy ze specyfiką pracy mentoringowej menedżera i lidera.

Program ramowy
 • Narzędzia pracy coachingowej menedżera i modele rozmowy coachingowej
 • Zastosowanie narzędzi w praktyce menedżera, konteksty indywidualne i zespołowe
 • Rozwój umiejętności coachingowych w praktyce:
  • - budowanie relacji
  • - obecność coachingowa i aktywne słuchanie
  • - zadawanie celowych pytań
  • - odzwierciedlanie
  • - poszerzanie perspektywy i poszukiwanie możliwości
  • - planowanie działań
 • Pętla coachingowa
 • Rola przeglądu w pracy coachingowej i ewaluacja postępów
 • Metody doprecyzowania celów twardych i miękkich w rozmowie coachingowej z klientem
 • Organizacja jako system oparty na relacjach – jak radzić sobie coachingowo w złożonych systemach wzajemnych powiązań i zależności
 • Integracja umiejętności coachingowych i przegląd technik pracy menedżera coacha użytecznych w relacjach indywidualnych z pracownikami
KORZYŚCI
 • Dowiesz się, jak poprzez coaching lepiej motywować ludzi i rozwijać ich potencjał
 • Udoskonalisz umiejętność łączenia niedyrektywnego stylu zarządzania z dyrektywnym
 • Poznasz i przećwiczysz najnowsze narzędzia i metody pracy coachingowej do wykorzystania od zaraz w codziennej pracy z pracownikami
 • Przećwiczysz różne modele rozmów coachingowych pomocnych na co dzień w praktyce menedżerskiej
 • Nauczysz się precyzować cele i oczekiwania we współpracy z pracownikami i klientami
Teleklasa nr 2

Spotkanie wirtualne on-line prowadzone mentoringowo – prezentacja case'ów praktycznych związanych z wdrażaniem coachingu w organizacji: definicja pojęć, specyfika pracy, rola coachingu zespołowego w organizacji. Znaczenie narzędzia IP 121 w coachingu zespołowym.

Przywództwo zespołowe - coaching zespołowy w pracy lidera

Moduł prowadzi uczestników przez wyzwania lidera w pracy zespołowej i pokazuje jednocześnie ich wielowymiarowość w kontekście zadaniowym i relacyjnym. W trakcie szkolenia prezentowane jest szerokie spectrum narzędzi coachingowych bardzo pomocnych dla lidera w pracy z zespołami. Wartością jest doświadczanie na samym sobie ich działania z poziomu uczestnika szkolenia i omawianie ich kontekstu biznesowego oraz sposobów zastosowania przy budowaniu efektywnych zespołów.

Program ramowy
 • Etapy rozwoju zespołu a jego potrzeby i wyzwania menedżera
 • Coaching indywidualny i grupowy a zespołowy – podobieństwa i różnice w metodzie pracy
 • Coaching zespołowy w organizacji
  • - specyfika metody
  • - cele coachingu zespołowego
  • - warunki coachingu zespołowego
  • - obszary zastosowań
  • - rola coacha zespołowego
 • Czynniki sukcesu w pracy zespołowej. Przyczyny niepowodzeń.
 • Dysfunkcje w pracy zespołowej. Metody przeciwdziałania trudnościom
  • - budowanie zaufania, praca na wartościach w zespole
  • - zarządzanie konfliktem
  • - budowanie zaangażowania
  • - budowanie współodpowiedzialności
  • - koncentracja na rezultatach
 • Kompetencje coacha zespołowego w pracy menedżera
 • Wartość równowagi w pracy menedżera i lidera - koncentracja na zadaniach a koncentracja na relacjach
 • Model GROW w coachingu zespołowym – działania coacha, rodzaje interwencji, narzędzia pracy
 • Model PROGRES – przegląd w pracy zespołowej, ewaluacja realizacji celu
 • Action Learning – skuteczna metoda rozwiązywania problemów w pracy zespołowej
KORZYŚCI
 • Doświadczysz coachingu zespołowego w praktyce
 • Poznasz coaching zespołowy jako metodę pracy do budowania zaangażowania w zespole
 • Rozwiniesz swoje kompetencje lidera w pracy zespołowej i udoskonalisz komunikację ze swoim zespołem
 • Przećwiczysz najnowsze narzędzia i metody pracy coachingowej do wykorzystania od zaraz w codziennej pracy z zespołem
 • Poznasz czynniki sukcesy pracy zespołowej i dowiesz się, co trzeba zrobić, aby przebiegała możliwie bez zakłóceń
placeholder

Basic MANAGEMENT TRAINING

Wypracujesz swoje reguły szefa, które chciałbyś wdrożyć w pracy ze swoim zespołem

Sprawdź więcej

LEADERSHIP
COACHING

Leadership Coaching to najskuteczniejsza droga do budowania kultury coachingowej

Sprawdź więcej

LEADERSHIP COACHING Advanced

Poznasz najnowsze koncepcje przywództwa osadzone w praktyce biznesowej

Sprawdź więcej