placeholder

Zmieniamy optykę

Kompleksowy program rozwoju kompetencji przywódczych lidera

placeholder

LEADERSHIP COACHING Advanced

DLA KOGO?

Zjazd wprowadza w tematykę wyzwań przed jakimi stoi lider w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej. Świat VUCA i jego zmienność i nieprzewidywalność powodują, że lider wyjątkowo musi umieć o siebie dbać i jednocześnie transformować siebie, współpracę z ludźmi i procesy. Głównym założeniem tego zjazdu będzie pokazanie uczestnikom umiejętności postrzegania organizacji jako całości, przy równoczesnym uwzględnianiu poszczególnych elementów składowych oraz interakcji zachodzących pomiędzy tymi elementami.

Program ramowy

 • Ewolucja w kierunku turkusu- czego potrzebują pracownicy, liderzy i coachowie w XXI wieku?
 • Maksymalizacja potencjału lidera - jak wejść na wyższy poziom rozwoju?
 • Pięć praktyk i wyzwań wzorcowego przywództwa - Transition Coaching
 • Nowy paradygmat lidera - Servant Leadership
 • Teoria cech. Cechy i umiejętności przywódcze wg R. Stodgilla
 • Przekonania, wartości i tożsamość lidera. Struktura powierzchniowa i głęboka w coachingu.
 • Odporność psychiczna lidera i BHP pracy coacha - jak o nie dbać i pielęgnować?
 • Co to jest kapitał emocjonalny? 10 kompetencji inteligencji emocjonalnej lidera i jej wpływ na efektywność organizacji.
 • 10 zasad myślenia systemowego lidera - kompetencja XXI wieku.
 • Kluczowe pytania coachingowe do 4 obszarów zarządzania organizacjami
 • VUCA- jak być liderem w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej?

Korzyści

 • Poznasz najnowsze koncepcje przywództwa osadzone w praktyce biznesowej
 • Wejdziesz na wyższy poziom samoświadomości w zakresie swoich przekonań i wartości - dowiesz się, jak z nimi pracować
 • Poznasz swój kapitał emocjonalny i jego wpływ na Twóje życie zawodowe i osobiste
 • Nauczysz się systemowego patrzenia na złożoność Twojego środowiska pracy.
 • Pogłębisz świadomość wpływu, jaki wywierasz w roli lidera coacha na osoby, z którymi pracujesz

W odniesieniu do modelu inteligencji emocjonalnej, coachingu i mentoringu Daniela Golemana, to nie tylko role – są to umiejętności, ramy umysłu i podejście do pracy z innymi. I podobnie jak wszystkie umiejętności, kompetencja coacha i mentora jest zdolnością, którą liderzy mogą rozwinąć. Sprowadza się to do umiejętności wspierania, długoterminowego uczenia się lub rozwijania innych poprzez dawanie feedbacku i wsparcia. Zjazd II pokazuje w jakich sytuacjach warto korzystać z coachingu a kiedy z mentoringu, co więcej jak łączyć te dwie metody pracy, żeby dbać o długofalowy rozwój pracowników a przede wszystkim ich zaangażowanie.

Program ramowy

 • Lider coachem i mentorem - jak odważnie i elastycznie stosować metody pracy w zależności od wyzwań i potrzeb twojego pracownika?
 • Sytuacyjne wykorzystanie coachingu w różnych kontekstach pracy z pracownikami. Zaawansowana praca z narzędziami coachingowymi. Rola Menadżera i Coacha.
 • Rola mentoringu w organizacjach- Leadership pipeline
 • Mentor a coach w organizacji. Kompetencje coachingowe w pracy mentora.
 • Mentoring jako wsparcie w procesie transferu wiedzy i rozwoju talentów
 • Trójstronne partnerstwo w rozwoju talentów
 • Specyfika procesów mentoringu i coachingu w zarządzaniu pracownikami. Najlepsze praktyki szefów.
 • Coach Konsultantem i Mentorem. Praktyczne wprowadzenie do samodzielnej realizacji procesów rozwojowych/coachingowych i mentoringowych
 • Mój osobisty styl pracy- jak świadomie korzystać ze swoich umiejętności i być profesjonalistą z tym zawodzie?

Korzyści

 • Udoskonalisz coachingowy styl zarządzania i korzystanie z coachinowych metod pracy ukierunkowanych na rozwój pracowników i zwiększenie ich zaangażowania
 • Nauczysz się korzystać z elastycznego łączenia coachingowego i mentoringowego podejścia w codziennych sytuacjach z pracownikami
 • Rozwiniesz umiejętności niezbędne w roli mentora
 • Dowiesz się, jak możesz jako mentor wspierać zespół w procesach transferu wiedzy i rozwoju talentów
 • Poznasz narzędzia planowania ścieżek karier i rozwoju
 • Poznasz najlepsze praktyki polskich szefów we wdrażaniu kultury coachingowej i mentoringowej

Zjazd III to doskonały moment, żeby poprzyglądać się temu jak funkcjonuje zespół i lider w kryzysie. Co ma na to wpływ, co zrobiłem „ nie tak”, o czym zapomniałem? Te i wiele innych pytań zadają sobie liderzy gdy nagle jak grom z nieba nagle wszystko przestaje działać. Jak diagnozować kryzysy, co robić by na nie konstruktywnie reagować, jak sobie z nimi radzić i wyciągać zespoły z impasu? To wszystko podczas pracy warsztatowej zjazdu III.

Program ramowy

 • Różne oblicza kryzysu w zespole- konflikt jawny i ukryty, impas, dysfunkcje pracy zespołowej
 • Diagnoza przyczyn kryzysu w zespole. Narzędzia i techniki.
 • 8 najważniejszcyh kompetencji coacha zespołowego
 • Zastosowanie coachingu zespołowego w procesach zmian w organizacji (zespoły X, Agile team)
 • Zaawansowane narzędzia coacha zespołowego do pracy projektowej i w procesach zmiany
 • Gamestorming - gry coachingowe i myślenie wizualne. Techniki twórcze w pracy z zespołem
 • Procesy coachingu grupowego i zespołowego w organizacjach - case study
 • Przywództwo zespołowe- elastyczne dopasowanie stylu i narzędzi pracy z zespołem w zależności od jego gotowości.
 • Co zrobić kiedy motywowanie zespołu nie działa?

Korzyści

 • Nauczysz się rozpoznawać symptomy kryzysu w zespole i diagnozować jego przyczyny
 • Dowiesz się, jak możesz przeciwdziałać dysfunkcjom pracy zespołowej
 • Udoskonalisz kluczowe kompetencje coacha zespołowego do radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Poznasz praktyczne zastosowanie zaawansowanych narzędzi pracy coacha zespołowego stosowanych do kreatywnego rozwiązywania problemów i konfliktów oraz podniesienia skuteczności zarządzania zespołem
 • Poznasz najlepsze praktyki polskich szefów we wdrażaniu procesów coachingu grupowego i zespołowego w organizacjach
placeholder

Basic MANAGEMENT TRAINING

Wypracujesz swoje reguły szefa, które chciałbyś wdrożyć w pracy ze swoim zespołem

Sprawdź więcej

LEADERSHIP
COACHING

Leadership Coaching to najskuteczniejsza droga do budowania kultury coachingowej

Sprawdź więcej

LEADERSHIP COACHING Advanced

Poznasz najnowsze koncepcje przywództwa osadzone w praktyce biznesowej

Sprawdź więcej