placeholder

Wspieramy w zarządzaniu

Kompleksowy program rozwoju kompetencji menedżerskich

placeholder

Basic MANAGEMENT TRAINING

DLA KOGO?

W zarządzaniu ludźmi nie możesz działać na oślep. Znajomość Twojego zespołu to klucz do sukcesu w doborze stylu zarządzania. Warto wiedzieć, jaki masz wybór, ale też jakie są Twoje naturalne preferencje. Dokonasz z nami autodiagnozy swojego stylu oraz nauczysz się dobierać narzędzia pracy menedżera adekwatnie do konkretnej sytuacji i pracownika. Będziesz doskonalić z nami dyrektywny i niedyrektywny sposób komunikacji. Warto, abyś poznał swoje mocne strony i obszary rozwojowe w tym zakresie, bowiem konstruktywna informacja zwrotna to jak się okazuje jeden z ważniejszych motywatorów dla pracowników. Zmotywowany zespół jest Ci niezbędny do skutecznego osiągania celów biznesowych.

Program ramowy

 • Kluczowe kompetencje i rola menedżera
  w organizacji
 • Reguły szefa jako narzędzie wspierające budowanie autorytetu menedżera
 • Zarządzanie przez cele a zarządzanie przez relacje - autodiagnoza stylu kierowania
 • Etapy rozwoju pracownika a style pracy menedżera
 • Narzędzia pracy menedżera w relacji indywidualnej
  z pracownikiem
  • metody skutecznego wdrażania pracownika w środowisko pracy /instruktaż, one the job training, szkolenie, mentoring/
  • rodzaje konstruktywnego feedbacku /rozwojowy
   i interwencyjny/
  • dyrektywna i niedyrektywna informacja zwrotna
  • delegowanie jako droga do samodzielności pracowników
 • Elastyczność menedżerska w zarządzaniu zespołem
 • Wyznaczanie celów i dopasowanie zadań do pracownika
 • Egzekwowanie i kontrola zadań
 • Dyscyplinujące kroki interwencji menedżerskich
 • Praktyczne przykłady rozmów z pracownikami /case study/

Korzyści

 • Poznasz kluczowe kompetencje menedżerskie i dowiesz się, jak budować autorytet wiarygodnego szefa
 • Poznasz swój unikalny styl zarządzania
 • Wypracujesz swoje reguły szefa, które chciałbyś wdrożyć w pracy ze swoim zespołem
 • Doświadczysz różnicy między dyrektywnym
  i niedyrektywnym stylem zarządzania, poznasz swoje naturalne preferencje w tym obszarze
 • Nauczysz się stosować narzędzia pracy menedżera niezbędne w codziennej pracy
 • Udoskonalisz komunikację w obszarze definiowania celów, udzielania feedbacku, kontroli i dyscypliny pracy, delegowania zadań, przekazywania odpowiedzialności
 • Pogłębisz świadomość wpływu, jaki wywierasz w roli lidera menedżera na osoby, z którymi pracujesz

Dobra sprawność operacyjna i biegłość w delegowaniu, kontrolowaniu, egzekwowaniu oraz rozliczaniu pracowników ze zleconych zadań to tylko połowa sukcesu menedżera. W budowaniu autorytetu ważne jest jeszcze, w jakim stylu go budujesz, na ile jesteś wiarygodny w swojej roli, jaką postawę na co dzień przyjmujesz. Warto wiedzieć więc, jakie wyzwania we współpracy zespołowej mogą Cię spotkać i jak się do nich przygotować. Jak reagować na konflikty, spadek motywacji w zespole i obniżone zaangażowanie. Znajomość specyfiki pracy w zespole oraz poprawa efektywności zespołowej będzie w takich sytuacjach dla Ciebie priorytetem, aby cele biznesowe mogły być realizowane zgodnie z planem.

Program ramowy

 • Rola menedżera w zespole
 • Specyfika pracy zespołowej i jej etapy
 • Wyzwania menedżera związane z etapami rozwoju zespołu
 • Mapa ról zespołowych a efektywność zespołu
 • Potrzeby psychologiczne jako źródło motywacji w zespole
 • Sposoby budowania zaangażowania w zespole
 • Zarządzanie konfliktem w zespole
  • - postawa lidera w konflikcie
  • - źródła konfliktów
  • - reguła eskalacji w sytuacjach konfliktowych
  • - przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym
 • Warunki skutecznego działania w zespole

Korzyści

 • Dowiesz się, jak zadbać w roli menedżera o wysoką efektywność pracy zespołowej
 • Dostaniesz odpowiedzi na pytania, jak radzić sobie z wyzwaniami menedżera w pracy zespołowej
 • Udoskonalisz swoje kompetencje w zakresie motywowania ludzi i budowania zaangażowania w zespole
 • Poznasz zjawisko ról grupowych i dowiesz się, jaki masz naturalne predyspozycje w pracy zespołowej
 • Nauczysz się, jak możesz przeciwdziałać konfliktom w swoim zespole oraz jakie strategie mogą być pomocne przy radzeniu sobie z wyzwaniami w tym obszarze
 • Dowiesz się, jak możesz jako menedżer wspierać swój zespół w codziennej pracy

Efektywność Twojego zespołu zależy przede wszystkim od Twojej własnej skuteczności w tym obszarze. Dobra wiadomość jest taka, że można ją rozwijać i doskonalić. Dobra organizacja Twojej pracy, efektywne prowadzenie spotkań czy ustalanie przez Ciebie priorytetów to kluczowe elementy, które wpływają bezpośrednio na wydajność Twojego zespołu. Zawsze warto je doskonalić, aby być dobrym przykładem dla innych w swoim zespole i mieć poczucie wpływu na jakość swojego zarządzania w życiu codziennym.

Program ramowy

 • Metody skutecznego organizowania pracy menedżera
 • Sztuka ustalania priorytetów
 • Sposoby przeciwdziałania prokrastynacji
 • Krzywa efektywności osobistej
 • Efektywne prowadzenie spotkań
 • Podstawy zarządzania projektami
 • Postawa asertywna menedżera a jego efektywność osobista
 • Zarządzanie emocjami jako kluczowa kompetencja w rozwoju osobistym menedżera
 • Lifework - balance w życiu menedżera i sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Jestem menedżerem i co dalej - kierunki rozwoju kompetencji menedżerskich

Korzyści

 • Poznasz metody, dzięki którym lepiej zorganizujesz pracę swoją i swojego zespołu
 • Nauczysz się technik efektywnego planowania swojego dnia pracy oraz ustalania priorytetów
 • Dowiesz się, jaka jest tajemnica efektywnych spotkań, tak aby spełniały one oczekiwania
  i prowadzącego i uczestników
 • Dowiesz się, jak lepiej zarządzać na co dzień emocjami, aby nie rujnowały Twojego dobrego wizerunku
 • Nauczysz się w roli menedżera stawiać granice
  i ćwiczyć postawę asertywną
 • Dowiesz się, jak możesz lepiej niż dotąd radzić sobie ze stresem w codziennych życiowych sytuacjach
 • Zaprojektujesz drogi swojego dalszego rozwoju swoich kompetencji i potencjału.

Basic MANAGEMENT TRAINING

Wypracujesz swoje reguły szefa, które chciałbyś wdrożyć w pracy ze swoim zespołem

Sprawdź więcej

LEADERSHIP
COACHING

Leadership Coaching to najskuteczniejsza droga do budowania kultury coachingowej

Sprawdź więcej

LEADERSHIP COACHING Advanced

Poznasz najnowsze koncepcje przywództwa osadzone w praktyce biznesowej

Sprawdź więcej